Главная | Форум | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS
Кот Бублик
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Пользователи посетившие наш сайт:
Форма входа
Погода
Опрос посетителей
Чего не хватает на сайте
Всего ответов: 71
Тестові питання до вхідного контролю студентів Коледжу НФаУ
з дисципліни «Біологія».

Пояснення: кожна правильна відповідь оцінена у 0,4 бала. Всього максимально є можливість набрати 12 балів.
Кожне питання має одну правильну відповідь.Варіант 3.

1. Вкажіть назву рослин, які не пристосовані до життя при повному сонячному освітленні:

а. Ксерофіти; в. Геліофоби;
б. Геліофіти;  г. Мезофіти.

2. Ріст стовбура у довжину відбувається за рахунок:

а. Кореневого чохлика; в. Всисної зони;
б. Провідної зони;        г. Камбію.

3. Вегетативний період це коли:

а. До початку росту;             в. Після закінчення росту;
б. Весь період росту рослин; г. Від початку галуження.

4. Позначте, як називають бруньки, всередині яких містяться квітки:

а. Генеративні; в. Вегетативні;
б. Змішані;       г. Квіткові.

5. Камбій це:

а. Аеренхіма;                 в. Верхівкова меристема;
б. Вторинна меристема.   г. Первинна меристема;

6. Голонасінневі це:
а. Тропічні рослини;            в. Переважно вічнозелені;
б. Виключно вищі спорові;   г. Це злакові.

7. Ваніль отримують від:

а. Тичинок кактусів;            в. Плодолистиків глонасінневих;
б. Чашолистиків хвощів;      г. Плодів орхідних.

8. Вкажіть групу рослин, які розмножуються вегетативно:

а. Елодея, роголистник;       в. Граб, бук;
б. Яблука, клен;                  г. Дуб, осот, омела.

9. Вкажіть назву групи організмів, яка об’єднує багатоклітинні колоніальні організми, що містять хлорофіл:

а. Папороті;           в. Голонасінні;
б. Покритонасінні;  г. Вольвокс.

10. Вкажіть назву групи організмів, яка об’єднує багатоклітинні, організми, що не містять хлорофіл:

а. Зоопланктон;      в. Голонасінні;
б. Покритонасінні;  г. Ентамеби.

11. Парамеціум  це:
а. Інфузорія;          в. Кишковопорожнинний організм;
б. Губка;                г. Рослина.

12. Порошица існує у:

а. Інфузорії «туфелька»; в. Гетеротрофів;
б. Плоских червів;          г. Фітофагів.

13. Вкажіть, яка ознака характерна для типу Кишковопорожнинні:

а. Поява нервової системи; в. Поява кінцівок;
б. Поява метаболізму;        г. Всі кишковопорожнинні фітофаги.

14. Вкажіть, яка система дихання у плоских червів:

а. Дифузна або трахейна;   в. Легенева;
б. Вузлова;                       г. Не дихають киснем або дифузна.

15. Вкажіть, чим кільчасті черви відрізняються від плоских червів:

а. Симетрією тіла;              в. Відсутністю дихальної системи;
б. Наявністю залишків        г. Відсутністю м’язів.
первинної порожнини;  

16. У яких організмів з’являється параподій:

а. Кільчасті черви;             в. Круглі черви;
б. Плоскі черви;                г. Кишковопорожнинні

17. Вкажіть особливість, яка притаманна м’якотілим:

а. Мантія тільки у водневих;       в. Двостулкові тільки водневі;
б. Кутикула тільки у сухопутних; г. Наутілус не має мушлі.

18. Можливість занурення сазану надає:

а. Плавальний міхур;            в. Непарні плавці;
б. Шкіра та підшкіряний жир;г. Хвостовий плавець.

19. Позначте, хто входить у Клас плазунів:

а. Вогняна саламандра; в. Черепаха;
б. Жаба;                      г. Равлик.

20. Позначте, якого розвитку досягло серце у птахів:

а. Двокамерне, іноді трикамерне; в. Іноді чотирикамерне;
б. Двокамерне без виключень;     г. Чотирикамерне без виключень.
 
21. Вкажіть, як частини тіла відсутні у страусів:

а. Крила;     в. Зуби і клоака;
б. Клоака;   г. Кіль.

22. Вкажіть, у якого птаха немає гнізда:

а. Качка;     в. Дрохва;
б. Лебідь;    г. Пінгвін.

23. Вкажіть, чого не існує у ссавців:

а. Метаморфозу;                  в. Яйцекладіння;
б. Замкненого кровообігу;    г. Хутра.

24. Вкажіть, чого не існує у приматів:

а. Гнізда;                             в. Яйцекладіння;
б. Замкнений колообіг крові; г. Хутро.

25. До нижчих приматів відносять:
а. Орангутана;  в. Зелених мавп;
б. Гібона;         г. Гомо сапіенса.

26. Вкажіть, які з тварин ніколи не користуються верхніми кінцівками для ходьби:

а. Жаби;      в. Травоїдні ссавці;
б. Гомініди; г. Алігатори.

27. Вкажіть, скільки людина має лімфи, якщо важить 75 кг:

а. 1 - 2;      в. 4 - 5;
б. 6 -7;       г. 7 - 8.

28. Вкажіть, яку частку крові складають форменні елементи у людини:

а. 45;         в. 55;
б. 35;         г. 65.

29. Вкажіть яка основна мінеральна кислота у шлунку людини:

а. Хлороводнева;  в. Азотна;
б. Сірчана;           г. Там немає кислот.

30. Вкажіть скільки полукружних каналів у лабіринті птахів:

а. 2;     в. 3;
б. 4;     г. їх там немає.

 
Шифр відповідей.

1. В.
2. Г.
3. Б.
4. А.
5. Б.
6. В.
7. Г.
8. А.
9. Г.
10. А.
11. А.
12. А.
13. А.
14. Г.
15. А.
16. А.
17. В.
18. А.
19. В.
20. Г.
21. Г.
22. Г.
23. А.
24. В.
25. В.
26. Б.
27. А.
28. А.
29. А.
30. В.


Варіант 4.

1. Вкажіть назву рослин, які витримують значну нестачу води в середовищі:

а. Ксерофіти; в. Геліофоби;
б. Геліофіти;  г. Мезофіти.

2. Цибулина - це:

а. Видозмінене кореневище; в. Видозмінений корінь;
б. Пагон;                            г. Лист.

3. Регенерація це процес коли:

а. Відновлення структури рослини; в. Закінчення процесу росту;
б. Весь період росту рослин;          г. Від початку галуження.

4. Позначте, як називають тканину рослин, всередині якої йде накопичення повітря:

а. Склеренхіма;  в. Вегетативна;
б. Ксилема;        г. Аренхіма.

5. Луб утворюється з:

а. Аренхіми;       в. Верхівкової меристема;
б. Вторинної меристеми. г. Первинної меристема;

6. Покритонасінневі це:

а. Квіткові.                              в. Вічнозелені;
б. Ряска трьохдольна, яливець; г. Секвоя, горіх, папороть чоловіча;

7. Горох відноситься то групи:

а. Сукулентів;      в. Нітроген фіксуючих рослин;
б. Гідрофітів;       г. Злакових.

8. Вкажіть групу рослин, які потребують підвищеної вологості повітря:

а. Елодея, роголистник;   в. Граб, бук;
б. Яблуня, клен;              г. Дуб, осот, омела.

9. Вкажіть назву органоїда рослин, який не містить хлорофіл:

а. Хромопласт;   в. Хроматофор;
б. Хлоропласт;   г. Вольвокс.


10. Вкажіть загальну назву рослин, які живуть за рахунок хижатства:

а. Гетеротрофи; в. Хемотрофи;
б. Аутотрофи;    г. Політрофи.

11. Мохові не мають:

а. Кореневої системи;  в. Квітів;
б. Провідної системи;  г. Все вищезазначене.

12. Ці види організмів не пересуваються самостійно:

а. Інфузорії «туфелька»; в. Гідри;
б. Плоскі черви;             г. Актинії.

13. Вкажіть, яка ознака характерна для типу Круглих червів:

а. Поява нервової системи; в. Поява кінцівок;
б. Поява метаболізму;        г. Поява анального отвору.

14. Вкажіть, яка система дихання у комах:

а. Дифузна або трахейна;   в. Легенева або дифузна;
б. Трахейна;                      г. Не дихають киснем або дифузна.

15. Вкажіть, чим кільчасті черви відрізняються від членистоногих:

а. Сегментацією;                       в. Відсутністю дихальної системи;
б. Наявністю анального отвору;  г. Наявністю параподій;   

16. У яких організмів з’являється легеневе дихання:

а. Кільчасті черви;   в. Круглі черви;
б. Плоскі черви;      г. Членистоногі.

17. Вкажіть особливість, яка притаманна двостулковим:

а. Мантія відсутня;      в. Наявність м’язів мушлі;
б. Кутикула присутня; г. Вони переважно фільтратори.

18. В лісах середньої смуги живе:

а. Соня;         в. Мангуст;
б. Стланік;     г. Сіра чапля.

19. Позначте, у якої тварини з’являються два кола кровообігу:

а. Міксіна;         в. Риби;
б. Ланцетник;    г. Алігатор.

20. Позначте, якого розвитку досяг орган слуху у птахів:

а. Одна слухова кісточка;     в. Три слухові кісточки;
б. немає слухових кісточок;  г. Дві слухові кісточки.
 
21. Вкажіть, яка частина тіла відсутня у птахів:

а. Один яєчник; в. Зуби і клоака;
б. Клоака;         г. Кіль.

22. Вкажіть, у якого ссавця є крила:

а. Крилани;    в. Нетопирі;
б. Ушан;        г. Всі зазначені.

23. Вкажіть, який у жуйних кишечник:

а. Однокамерний;  в. Чотирьохкамерний;
б. Двохкамерний;  г. Трьохкамерний.

24. Вкажіть, що існує у приматів:

а. Гнізда;                                    в. Личинка, лялечка, імаго;
б. Незамкнений колообіг крові;     г. Паразитизм.

25. До класу Ссавці відносять:

а. Орангутана;       в. Єхідну;
б. Качкодзьоба;     г. Все зазначене.

26. Вкажіть, які з ссавців користуються переважно верхніми кінцівками для пересування:

а. Зелена мавпа;   в. Кенгуру;
б. Гомініди;          г. Рижа вечорниця.

27. Вкажіть, скільки людина має лімфи, якщо важить 150 кг:

а. 1 - 2;           в. 4 - 5;
б. 6 -7;            г. 7 - 8.

28. Вкажіть, які клітини у ссавців безядерні, а у амфібій ядерні:

а. Еритроцити;     в. Гепатоцити;
б. Міоцити;          г. Гранулоцити.

29. Вкажіть чим активуються ферменти у шлунку людини:

а. Азотною кислотою;     в. Хлороводневою кислотою;
б. Сірчаною кислотою;   г. Там немає кислот.

30. Вкажіть зі скількох пар кісток складається пояс задніх кінцівок у птахів:

а. 3;               в. 2;
б. 4;               г. їх там немає.

 
Шифр відповідей.
1. А.
2. А.
3. А.
4. Г.
5. Г.
6. А.
7. В.
8. В.
9. А.
10. А.
11. Г.
12. А.
13. Г.
14. Б.
15. Г.
16. Г.
17. Г.
18. А.
19. Г.
20. А.
21. А.
22. Г.
23. В.
24. А.
25. Г.
26. Г.
27. А.
28. А.
29. В.
30. А.Часы
Научно-образовательный раздел
Новости КЛУБА
Архив новостей КЛУБА

Мы в YouTube
Поиск
Друзья сайта
http://biology-travel.at.ua/
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!
Червона книга України


продвижение сайта бесплатно продвижение сайтов
Приют для животных в Харькове
Copyright Клуб "Парусник". Design by Aid. © 2007 - 2021
Хостинг от uCoz