Главная | Форум | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS
Кот Бублик
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Пользователи посетившие наш сайт:
Форма входа
Погода
Опрос посетителей
Чего не хватает на сайте
Всего ответов: 71
На данной странице размещены тесты и вопросы олимпиад по биологии.

Розділ І Молекулярний рівень організації життя.

У завданнях на відповідність до кожного з завдань позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений буквою. Запишіть букви в таблицю, наведену до кожного завдання.
У завданнях на послідовність розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній, на Вашу думку, послідовності. Запишіть букви, якими позначені дії (поняття, формули, характеристики), у таблиці в тесті. Перша дія (поняття, формула, характеристика) має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 і т. д.
1. Установіть відповідність між макроелементом та його функцією у багатоклітинних організмах:

А. Скорочення м’язів                                                  1. S
Б. Перенос вуглекислого газу                                2. Ca
В. Іони стимулюють дію багатьох ферментів    3. Mg
Г. Активний транспорт речовин                              4. Na
                                                                                         5. Fe  
Відповідь: А2, Б5, В3, Г4.


2. Установіть відповідність між сполукою та її функцією у багатоклітинних організмах:
А.Імуноглобуліни            1. Гуморальний захист (імунітет)
                                             2. Біокаталітична функція
Б. Ліпіди                             3. Складова біомембран
В. Нуклеїнові кислоти    4. Передача спадкової інформації
Г. Ензими                            5. Є кінцевим продуктом для накопичення енергії у гепатоцитах  

Відповідь: А1, Б3, В4, Г2.


3. Установіть відповідність між сполукою та ймовірним місцем її синтезу:

А. Вітамін В 12               1. Статеві залози
Б. Вітамін D 3                 2. Островки Лангеранса підшлункової залози
В. Тестостерон              3. Симбіотичні бактерії у кишечнику
Г. Інсулін                        4. Нейросекреторні клітини
                                          5. Шкіра людини

Відповідь: А3, Б5, В1, Г2.


4. Установіть відповідність між сполукою та її хімічною природою:

А. Глюкокортикоїди             1. Алкалоїди
Б. Соматотропін                   2. Білкової природи
В. Окситоцин                         3. Ліпоїди (стероїди)
Г. Тироксин                            4. Нейромедіатори
                                                 5. Похідні амінокислот  

Відповідь: А3, Б2, В4, Г5.5. Установіть відповідність між сполукою та її функцією:

А. Інформаційна РНК                  1. Акумулятор 40 кДж енергії
Б. Рибосомна РНК                        2. Перенос амінокислоти до місця синтезу білка
В. АТФ                                             3. Утворення активного центру
Г. Транспортна РНК                    4. Акумулятор 80 кДж енергії
                                                         5. Матриця для синтезу білка

Відповідь: А5, Б3, В4, Г2.


6. Установіть відповідність між терміном та його значенням:

А. Частина молекули амінокислоти, що виявляє лужні властивості                                 1. Незамінна амінокислота
Б. Частина молекули амінокислоти, що виявляє кислотні властивості                            2. Карбоксильна група
В. Не синтезується в організмах людини                                                                                 3. Аміногрупа
Г. Фрагмент амінокислоти, яким вона відрізняється від інших амінокислот                   4. Радикал
                                                                                                                                                              5. Замінна амінокислота  
Відповідь: А3, Б2, В1, Г4.

 

7. Установіть відповідність між назвами процесів та їхнім змістом:

А. Реплікація        1. Процес розривання водневих зв’язків між комплементарними азотистими основами молекули ДНК
Б. Доповнення     2. Значення терміну «компліментарність»
В. Денатурація    3. Процес самоподвоєння молекули ДНК
Г.  Ренатурація    4. Процес розривання зв’язків в молекулі ДНК, окрім водневих в комплементарних парах
                                 5. Процес відновлення зв’язків в молекулі ДНК, окрім водневих в комплементарних парах
   
Відповідь: А3, Б2, В4, Г5.


8. Установіть відповідність між назвою сполуки та групою. до якої вона відноситься:

А.  Пепсин                    1. Алкалоїд
Б. Кофеїн                      2. Фермент
В. Соматотропін         3. Фітонцид
Г. Цианокобаламін    4. Гормон
                                       5. Вітамін

Відповідь: А2, Б1, В4, Г5.


9. Установіть послідовність роботи ферменту в організмах:

А. Самовідновлення ферменту
Б. Хімічна реакція розщеплення сполуки-субстрату
В. Приєднання активного центру до сполуки-субстрату
Г. Розпад комплексу фермент-субстрат з утворенням продуктів реакції
Д. Оточення ферментом сполуки-субстрату
   
Відповідь: А5, Б3, В2, Г4, Д1.


10. Установіть послідовність роботи гормонів в організмах ссавців:

А. Стимуляція гаметогенезу
Б. Виділення статевих гормонів
В. Стимуляція секреції гонад організму
Г. Потрапляння у кров тропних гормонів

Відповідь: А4, Б3, В2, Г1.


Розділ ІІ. Клітинний рівень організації життя.

11. Установіть відповідність між органелами та їхніми основними функціями:

А. Гладенька ЕПС                                 1. Фотосинтез
Б. Комплекс Гольджі                           2. Накопичення, хімічні зміни і пакування в пухирці синтезованих речовин
В. Рибосоми                                           3. Синтез ліпідів та збірка мембран
Г. Мітохондрії                                        4. Синтез АТФ
                                                                  5. Синтез білків
  
Відповідь: А3, Б2, В5, Г4.


12. Установіть відповідність між органелами, пластидами та їхніми основними функціями:

А. Хлоропласти                                                 1. Органела руху
Б. Вакуоль рослинної клітини                       2. Підтримка тургору
В. Лейкопласти                                                 3. Запасання речовин
Г. Лізосоми                                                         4. Фотосинтез
                                                                              5. Розщеплення сполук
   
Відповідь: А4, Б2, В3, Г5.


13. Установіть відповідність між видом біомембрани та її розташуванням:

А. Слизова капсула                                               1. Надмембранний комплекс еукаріот (тварин)
Б. Клітинна стінка прокаріот                               2. Надмембранний комплекс еукаріот (рослини, гриби)
В. Глікокалікс                                                          3. Підмембранний комплекс еукаріот.
Г. Клітинна стінка еукаріот                                 4. Середній шар поверхневого апарату прокаріот.
                                                                                    5. Зовнішня оболонка поверхневого апарату прокаріот.
   
Відповідь: А5, Б4, В1, Г2.


14. Установіть відповідність між видом транспорту речовин через біомембрану та його механізмами:

А Пасивний транспорт – проста дифузія                                             1. Це активне захоплення твердих мікроскопічних об’єктів
Б. Пасивний транспорт – полегшена дифузія                                     2. З витрачання енергії АТФ і утворенню градієнта концентрації
В. Активний транспорт – калій-натрієвий насос                                3. Без витрачання енергії, завдяки білкам переносникам
Г. Фагоцитоз                                                                                                4. Без витрачання енергії, завдяки градієнту концентрації речовин
                                                                                                                        5. Виведення сполук з клітини
 
Відповідь: А4, Б3, В2, Г1.


15. Установіть відповідність між компонентами ядра та їх основними функціями:

А. Комплекс ядерної пори                                                      1. Синтез рибосом
Б. Ядерце                                                                                    2. Утворення рРНК
В. Каріоплазма                                                                          3. Розташування основної кількості генів
Г. Еухроматин                                                                            4. Просторове розташування хромосом
                                                                                                      5. Забезпечує транспорт речовин через ядерну мембрану
   
Відповідь: А5, Б2, В4, Г3.


16. Установіть відповідність між видом біомембрани та її хімічною будовою:

А. Слизова капсула                                                                 1. Вода, полісахариди, білки, ліпіди
Б. Клітинна стінка прокаріот                                                 2. Муреїн і фосфоліпіди
В. Глікокалікс                                                                            3. Білок і вода.
Г. Клітинна стінка еукаріот (грибів)                                    4. Фосфоліпіди і нуклеїнові кислоти.
                                                                                                      5. Хітин і целюлоза.

Відповідь: А3, Б2, В1, Г5.
 

17. Установіть  відповідність етапів життєвого циклу клітини процесам, які відбуваються в клітинах:

А.  Інтерфаза                     1. «Вишикування» хромосом у центрі
Б. Метафаза                       2.  Розходження хроматид до полюсів
В. Анафаза                          3. Веретено поділу зникає
Г. Телофаза                        4. Самоподвоєння ДНК.
                                               5. Утворення дочірніх клітин

Відповідь: А4, Б1, В2, Г5.


18. Установіть  відповідність етапів мейозу процесам, які відбуваються в клітинах:

А. Телофаза ІІ              1. Кон’югація хромосом
Б. Метафаза ІІ             2. Поділ цитоплазми
В. Анафаза І                 3. Розходження гомологічних хромосом до полюсів
Г. Профаза І                 4. Формування веретена поділу.
                                        5. Займає 90 % часу життєвого циклу клітин

Відповідь: А2, Б4, В3, Г1.


19. Установіть  відповідність позначень наборам хромосом:

А. 2N    1. Пентаплоїдний
Б. 1N    2. Диплоїдний
В. 8N    3. Поліплоїдний
Г. 4N    4. Тетраплоїдний
             5. Гаплоїдний

Відповідь: А2, Б5, В3, Г4.


20. Установіть послідовність етапів синтезу білка:

А. Утворення поліпептидного ланцюга;
Б. Транскрипція;
В. Транспортування амінокислот до рибосоми;
Г. Відокремлення молекули білка від рибосоми.
   
Відповідь: А3, Б1, В2, Г4.


Розділ ІІI. Організмовий рівень організації життя.

21. Установіть відповідність між шляхами проникнення вірусів і спричинюваними хворобами:

А. Повітряно-краплинний                  1. Сказ, герпес
Б. Гематогенний                                   2. Гепатит В, СНІД
В. Контактний                                       3. Ентерит, ящур
Г. Пероральний                                    4. Вірусний енцефаліт
                                                                 5. Грип

Відповідь: А5, Б2, В1, Г3.


22. Установіть відповідність між шляхами проникнення вірусів і спричинюваними хворобами:

А. Статевий                                                                                       1. ВІЛ
Б. Через недотримання правил хірургічного втручання     2. Кліщовий енцефаліт
В. Через їжу                                                                                     3. Гепатит А
Г. Трансмісивний                                                                             4. Тютюнової мозаїки
                                                                                                             5. Гепатит В

Відповідь: А1, Б5, В3, Г2.


23. Установіть послідовність етапів життєдіяльності вірусу:

А. Утворення віріонів;
Б. Руйнування клітини-хазяїна;
В. Прикріплення до клітини-хазяїна, розчинення її оболонки;
Г. Синтез у середині клітини-хазяїна ДНК вірусів.
Д. Впорскування ДНК вірусу до клітини-хазяїна.
  
Відповідь: А4, Б5, В1, Г3, Д2.


24. Установіть відповідність між видами тканин і їх функціями:

А. Запасаюча паренхіма                                     1. Зовнішній покрив
Б. Меристема                                                          2. Проведення сполук, система судин
В. Ксилема                                                               3. Механічна пружність
Г. Склеренхіма                                                       4. Утворення нової зеленої маси, ріст
                                                                                   5. Відкладання крохмалю

Відповідь: А5, Б4, В2, Г3.
 

25. Установіть відповідність між видами хвороботворних бактерій і їх шляхами передачі:

А. Туберкульозна паличка                    1. Вода
Б. Холерна паличка                                2. Повітря
В. Хламідії                                                  3. Трансмісивно (через кровосисних комах)
Г. Ботулінічна паличка                           4. Статевий контакт
                                                                      5. Їжа

Відповідь: А2, Б1, В4, Г5.


26. Установіть відповідність між видами одноклітинних і їх способом живлення:

А. Діатомові                                1. Міксотрофні
Б. Евглена зелена                     2. Автотрофні
В. Інфузорія туфелька            3. Паразитичні гетеротрофи
Г. Іхтіофтіріус                            4. Гетеротрофні
                                                       5. Хемотрофні

Відповідь: А2, Б1, В4, Г3.


27. Установіть відповідність між видом одноклітинних і їх способом розмноження:

А. Амеба протей                      1. Нерухома спора
Б. Водорості                             2. Множинний поділ
В. Малярійний плазмодій       3. Поділ цисти на чотири частини
Г. Дизентерійна амеба           4. Поділ навпіл
                                                     5. Рухома спора

Відповідь: А4, Б1, В2, Г3.


28. Установіть відповідність між видом тканин та їх розташуванням:

А. Покривний багатошаровий епітелій    1. Головний і спинний мозок
Б. Гладкий м’яз                                              2. Суглоб
В. Хрящ                                                           3. Кишечник
Г. Сіра речовина                                           4. Шкіра
                                                                          5. Нерви (нервові закінчення)

Відповідь: А4, Б3, В2, Г1.


29. Установіть відповідність між клітинами та тканинами, які до них належать:

А. Лімфоцити                      1. М’язова
Б. Міоцити                           2. Лімфа
В. Хондроцити                   3. Хрящова
Г. Остеоцити                      4. Кістки
                                              5. Нерви

Відповідь: А2, Б1, В3, Г4.


30. Установіть послідовність проведення імпульсу при реалізації безумовного рефлексу на торкання до гарячого предмету:

А. Аферентне закінчення ;
Б. Рецептор;
В. Центр кори головного мозку;
Г. М’яз.
Д. Еферентне закінчення.

Відповідь: А2, Б1, В3, Г5, Д4.

Часы
Научно-образовательный раздел
Новости КЛУБА
Архив новостей КЛУБА

Мы в YouTube
Поиск
Друзья сайта
http://biology-travel.at.ua/
SEO sprint - Всё для максимальной раскрутки!
Червона книга України


продвижение сайта бесплатно продвижение сайтов
Приют для животных в Харькове
Copyright Клуб "Парусник". Design by Aid. © 2007 - 2021
Хостинг от uCoz